معنی و ترجمه کلمه generation gap به فارسی generation gap یعنی چه

generation gap


روانشناسى : شکاف نسلها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها