معنی و ترجمه کلمه generatrix به فارسی generatrix یعنی چه

generatrix


(هن ).نقطه يا خط يا سطحى که سبب احداث خط يا سطح يا جسمى ميشود،احداث کننده ،(هن ).مولد،زاينده ،زايا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها