معنی و ترجمه کلمه generosity به فارسی generosity یعنی چه

generosity


بخشش ،سخاوت ،خير خواهى ،گشاده دستى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها