معنی و ترجمه کلمه genesis به فارسی genesis یعنی چه

genesis


پيغايش ،پديدايى ،تکوين ،توليد،طرز تشکيل ،کتاب پيدايش( تورات)،پسوند بمعنى ايجاد کننده
علوم مهندسى : تکوين
روانشناسى : تکوين
زيست شناسى : پيدايش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها