معنی و ترجمه کلمه genetic psychology به فارسی genetic psychology یعنی چه

genetic psychology


روانشناسى تکوينى
روانشناسى : روانشناسى ژنتيکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها