معنی و ترجمه کلمه geneva convention به فارسی geneva convention یعنی چه

geneva convention


قرارداد ژنو
علوم نظامى : موافقت نامه ژنو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها