معنی و ترجمه کلمه genevese به فارسی genevese یعنی چه

genevese


ژنوى ،اهل ژنودرسويس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها