معنی و ترجمه کلمه geniality به فارسی geniality یعنی چه

geniality


خوش مشربى ،خوش معاشرتى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها