معنی و ترجمه کلمه geniality به فارسی geniality یعنی چه

geniality


خوش مشربى ،خوش معاشرتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها