معنی و ترجمه کلمه genitals به فارسی genitals یعنی چه

genitals


)genitalia(اندامهاى تناسلى
روانشناسى : اندامهاى تناسلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها