معنی و ترجمه کلمه genitive به فارسی genitive یعنی چه

genitive


حالت اضافه ،حالت مالکيت ،حالت مضاف اليه ،ملکى مضاف اليهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها