معنی و ترجمه کلمه gentelmen's agreement به فارسی gentelmen's agreement یعنی چه

gentelmen's agreement


موافقتنامه دوستانه
قانون ـ فقه : کليه توافقهايى که مستند به اسناد رسمى و امضا شده نباشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها