معنی و ترجمه کلمه gentile به فارسی gentile یعنی چه

gentile


غير کليمى ،کسى که نه مسيحى و نه کليمى باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها