معنی و ترجمه کلمه gentlemanliness به فارسی gentlemanliness یعنی چه

gentlemanliness


اقامنشى ،نجابت ،معقولى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها