معنی و ترجمه کلمه genuineness به فارسی genuineness یعنی چه

genuineness


درستى ،صحت ،صداقت ،اصليت ،اصالت
علوم مهندسى : صحت
روانشناسى : اصالت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها