معنی و ترجمه کلمه geographic reference (georef) به فارسی geographic reference (georef) یعنی چه

geographic reference (georef)


سيستم مختصات جغرافيايى
علوم نظامى : سيستم شبکه بندى جغرافيايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها