معنی و ترجمه کلمه geographical botany به فارسی geographical botany یعنی چه

geographical botany


زيست شناسى : جغرافياى گياهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها