معنی و ترجمه کلمه geographical lattitude به فارسی geographical lattitude یعنی چه

geographical lattitude


علوم هوايى : عرض جغرافيائى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها