معنی و ترجمه کلمه geographical longitude به فارسی geographical longitude یعنی چه

geographical longitude


نجوم : طول جغرافيايى
علوم هوايى : طول جغرافيائى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها