معنی و ترجمه کلمه geographical mobility به فارسی geographical mobility یعنی چه

geographical mobility


بازرگانى : تحرک جغرافيائى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها