معنی و ترجمه کلمه geometrical isomer به فارسی geometrical isomer یعنی چه

geometrical isomer


همپار شيمى
شيمى : ايزومر هندسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها