معنی و ترجمه کلمه geometrid به فارسی geometrid یعنی چه

geometrid


(ج.ش ).خانواده پروانه يا بندهاى باريک بدن ،پروانه هاى هندسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها