معنی و ترجمه کلمه geophagism به فارسی geophagism یعنی چه

geophagism


خاک خورى ،گل خورى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها