معنی و ترجمه کلمه geophysical survey به فارسی geophysical survey یعنی چه

geophysical survey


عمران : مطالعه خواص فيزيکى زمين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها