معنی و ترجمه کلمه geophyte به فارسی geophyte یعنی چه

geophyte


(گ.ش ).گياه خاکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها