معنی و ترجمه کلمه geoponic به فارسی geoponic یعنی چه

geoponic


فلاحتى ،زراعتى ،مربوط به کشاورزى ياکشتکارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها