معنی و ترجمه کلمه georgette به فارسی georgette یعنی چه

georgette


ژرژت ،جرجت( نوعى پارچه حرير و ابريشمى)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها