معنی و ترجمه کلمه geotropism به فارسی geotropism یعنی چه

geotropism


الکتروتروپيسم ،(گ.ش ).رشد و نمو گياه تحت تاثير قوه جاذبه زمين ،زمين گرايى
روانشناسى : زمين گرايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها