معنی و ترجمه کلمه geriatrician به فارسی geriatrician یعنی چه

geriatrician


)geriatrist(متخصص( ويژه گر )امراض دوران پيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها