معنی و ترجمه کلمه germ plasm به فارسی germ plasm یعنی چه

germ plasm


قسمت قابل توارث نطفه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها