معنی و ترجمه کلمه german shepherd به فارسی german shepherd یعنی چه

german shepherd


(ج.ش ).سگ پليس ،سگ راهنما،سگ گرگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها