معنی و ترجمه کلمه germanic به فارسی germanic یعنی چه

germanic


المانى ،ژرمنى ،توتونيک ،وابسته به المان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها