معنی و ترجمه کلمه gestural-postural language به فارسی gestural-postural language یعنی چه

gestural-postural language


روانشناسى : زبان اطوارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها