معنی و ترجمه کلمه get at به فارسی get at یعنی چه

get at


رسيدن به ،گرفتن ،ديدن
قانون ـ فقه : رشوه دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها