معنی و ترجمه کلمه get into a row به فارسی get into a row یعنی چه

get into a row


مورد سرزنش واقع شدن ،توى دردسر افتادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها