معنی و ترجمه کلمه get under way به فارسی get under way یعنی چه

get under way


حرکت کردن
علوم دريايى : syn : steam


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها