معنی و ترجمه کلمه getter به فارسی getter یعنی چه

getter


دريافت کننده ،گيرنده ،يابنده
الکترونيک : گازربا
معمارى : گازگير
شيمى : گاز زدا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها