معنی و ترجمه کلمه geuk gei به فارسی geuk gei یعنی چه

geuk gei


ورزش : خوددارى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها