معنی و ترجمه کلمه ghillie به فارسی ghillie یعنی چه

ghillie


(درنواحى کوهستانى اسکاتلند )نوکريکى از روساى کوهستانى ،ملازم ،خادم ،پادويى کردن ،gilly(،)gillie

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها