معنی و ترجمه کلمه gift of the gab به فارسی gift of the gab یعنی چه

gift of the gab


روانى زبان ،طلاقت لسان ،پرگويى ،وراجى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها