معنی و ترجمه کلمه gift wrap به فارسی gift wrap یعنی چه

gift wrap


(هديه اى را )بسته بندى کردن ،در کاغذ بسته بندى روبان دار پيچيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها