معنی و ترجمه کلمه gifts and favours به فارسی gifts and favours یعنی چه

gifts and favours


هدايا و لطفها
بازرگانى : رشوه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها