معنی و ترجمه کلمه gigas به فارسی gigas یعنی چه

gigas


(گ.ش ).داراى ساقه ضخيم تر،رويش بلند تر،برگهاى ضخيم تر و تيره تر

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها