معنی و ترجمه کلمه gilding metal به فارسی gilding metal یعنی چه

gilding metal


فلز روکش گلوله
علوم نظامى : روکش گلوله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها