معنی و ترجمه کلمه gilding به فارسی gilding یعنی چه

gilding


زر اندود کردن ،مطلاکارى ،اندود طلا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها