معنی و ترجمه کلمه gill-type flap به فارسی gill-type flap یعنی چه

gill-type flap


علوم هوايى : فلپى در پشت موتور براى کنترل جريان هوا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها