معنی و ترجمه کلمه gingko به فارسی gingko یعنی چه

gingko


( )ginkgo(گ.ش ).ژنگو،شجرالمعبد،درخت چهل سکه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها