معنی و ترجمه کلمه gini coefficient به فارسی gini coefficient یعنی چه

gini coefficient


ضريب جينى
بازرگانى : شاخص نابرابرى درامد که از منحنى لورنز بدست مى ايد درصورتيکه توزيع درامد کاملا برابر باشد اين ضريب مساوى صفر ودرصورتيکه توزيع درامد کاملا نابرابر باشد اين ضريب مساوى 1 است هرچه اين ضريب کوچک باشد توزيع درامد عادلانه تر ا ست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها