معنی و ترجمه کلمه girder armature به فارسی girder armature یعنی چه

girder armature


الکترونيک : ارميچر تير اهنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها