معنی و ترجمه کلمه girder bridge به فارسی girder bridge یعنی چه

girder bridge


پل پوترى ،پل بيلى متوسط
معمارى : پل تير حمالى
علوم نظامى : پل چند تکه قابل نصب رويهم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها