معنی و ترجمه کلمه girth به فارسی girth یعنی چه

girth


تنگ اسب ،محيط،قطر شکم ،ابعاد،بست اهنى وچرمى ،باتنگ بستن ،دور گرفتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها